Antiquariat Löcker

Webshop

Sie befinden sich hier: HOMEWebshop

Rocenka Kruhu pro Pestování Dejin Umení : za rok 1928.

Prag, Kruh 1929.

106 S. u. 9 Tafeln, obrosch., sehr guter Zustand. Vorderumschlag mit Lagerspuren.

"In tschech. Sprache. Inhalt: F. X. HARLAS: K jubileu prof. Dr. K. Chytila; Zdenek WIRTH: Bibliografie spis? Dra Karla Chytila (od. r. 1918); F. X. HARLAS: Dr. F. X. Ji?ík: K ?edesátým narozeninám; Ant. DOLENSKÝ: P. Cyrill Straka; Vojtech FÄHNRICH: Za knihovníkem p?evorem P. Cyr. Strakou; Antonin FRIEDL: Lekcioná? Arnolda Mí?e?ského. Jeho vztah k ?ecko-italské ?kole malí?ské; Iva CERNA-KREJCZOVÁ: Látka s perským loveckým výjevem v kapitulní knihovn? a textilie jí p?íbuzné; Karel CHYTIL: Ze studijní cesty po Francii roku 1925; A. J. STRÁNSKÝ: D?ev?né cerkve na Podkarpatské Rusi; Karel CHYTIL: Zvorád ?i Swerad a Benedik, sv?tci Slovenska; Vaclav WAGNER: Dodatek ke ?lánku Znak m?sta Tábora v Ro?ence za rok 1923; A. J. STRÁNSKÝ: Druhý mezinárodní byzantologický kongres v B?lehrad? 11.-16. dubna 1927; Emanuel POCHE: Zpráva jednatelská za rok 1926 a 1927; Vilem POHL: Zprávy pokladní za léta 1926 a 1927."

Schlagwörter: Kunst, Geschichte, Zeitschrift

Artikelnummer: RXZZ3494


 


14.00 Euro

inkl. UST (10%)
(exkl. UST 12.73)